وبینار افزایش فروش که در چند روز گذشته توسط وحید سلیمی (مدیر پشتیبانی) برگزار شده بود را می‌تونین از طریق لینک‌های زیر دانلود کنید:

02191003383 داخلی 2