۳۰٪ تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز

امورمالی

برای رسیدگی به تمام کارهای مرتبط با امور مالی از جمله؛ کوپن‌های تخفیف، مشاهده و رسیدگی به صورت‌حساب‌ها و پرداخت‌ها، مدیریت کیف پول و گردش حساب‌ها و ثبت پرداخت‌های صورت گرفته روی وب‌سایت یا فروشگاه خود، باید وارد قسمت امور مالی در مدیریت وب‌سایت خود شوید.

02191003383 داخلی 2