۳۰٪ تخفیف ویژه حمایت از کسب و کارها در کرونا

انتخاب قالب

به منظور انتخاب قالب برای وب‌سایت خود، از بین قالب‌های موجود مراحل زیر را دنبال کنید:


۱- از منوی بخش مدیریت وب‌سایت روی «قالب» کلیک کنید.
۲- گزینه «انتخاب قالب» را انتخاب کنید.


۳- با کلیک بر کلمه نصب در زیر هر قالبی که انتخاب کرده‌اید، آن قالب، روی وب‌سایت شما فعال خواهد شد.

۴- برای ویرایش و ایجاد تغییر در قالب نصب شده خود، می‌توانید در همین قسمت، روی یکی از موارد؛ ویرایش قالب، به روزرسانی، تنظیمات، ابزارک‌ها، منو کلیک کنید.

۵- برای حذف قالب نصب شده، روی دکمه نصب در باکس قالب فعال کلیک کنید.


با کلیک روی هر یک از امکانات مربوط به قالب، می‌توانید راهنمای استفاده‌ را در صفحه مربوط به آن مشاهده کنید:

ویرایش قالب ایجاد قالب به روزرسانی ابزارک‌ها منوی وب‌سایت

02191003383 داخلی 2