دیدگاه‌ها

افراد مختلفی که از محتوا و مقالات سایت شما دیدن می‌کنند، در صورت تمایل می‌توانند نظرشان در مورد آن مطلب را در همان نوشته ارسال کنند. در انتهای هر نوشته، بخش دیدگاه‌ها وجود دارد. شما می‌توانید قابلیت درج دیدگاه را برای نوشته‌های موردنظرتان غیرفعال کنید. برای این کار باید موقع ایجاد نوشته یا ویرایش آن، روی دکمۀ "تنظیمات" کلیک کنید. سپس از پنجرۀ باز شده، تیک گزینۀ "دریافت دیدگاه جدید برای نوشته فعال باشد؟" را بردارید.

مدیریت دیدگاه‌ها

برای مشاهده دیدگاه‌هایی که افراد مختلف در نوشته‌های شما ارسال کرده‌اند، ابتدا از منوی سمت راست پنل مدیریت سایتتان روی گزینه وبلاگ کلیک کنید. در ادامه از بین گزینه‌های باز شده، روی دیدگاه‌های کاربران کلیک کنید.

دیدگاه‌هایی که کاربران ارسال می‌کنند، می‌تواند در سه وضعیت زیر باشد:

  1. منتظر تأیید
  2. تأیید شده
  3. رد صلاحیت شده

وقتی کاربر دیدگاهی را ارسال می‌کند، این دیدگاه در وضعیت منتظر تأیید قرار می‌گیرد و در نوشته نمایش داده نمی‌شود. شما می‌توانید از بخش دیدگاه‌های کاربران، دیدگاه‌های ارسالی را تأیید یا رد صلاحیت کنید. وقتی نشانگر ماوس را روی یک دیدگاه ببرید، چند گزینه در پایین آن ظاهر می‌شود. این گزینه‌ها برای رد صلاحیت، تأیید، حذف، ویرایش و ارسال پاسخ به دیدگاه هستند.

نکته: در صورت حذف یک دیدگاه، این دیدگاه برای همیشه از سایت شما پاک می‌شود و قابل بازیابی نیست. بنابراین اگر می‌خواهید این دیدگاه از طریق بخش مدیریت قابل مشاهده باشد اما در نوشته نمایش داده نشود، آن را رد صلاحیت کنید.

یکی دیگر از قابلیت‌های پرتال این است که می‌توانید برای هر نوشته در سایتتان یک یا چند برچسب تعیین کنید. در بخش برچسب‌ها در مورد کاربرد آن‌ها و نحوۀ ایجادشان توضیح دادیم.

02191003383 داخلی 2