۳۰٪ تخفیف ویژه حمایت از کسب و کارها در کرونا

وبلاگ

وبلاگ، یک بخش از وب‌سایت است، که برای انتشار متن‌های مختلف و مرتبط مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای انتشار مقالات، اخبار، مطالب آموزشی، رویدادها و مواردی از این دست، می‌توانید از بخش وبلاگ استفاده کنید. امکان استفاده از قسمت وبلاگ‌نویسی بستگی به امکانات فعال برای وب سایت شما دارد.


نوشته‌ها
نوشته، متنی است که اطلاعات مختلفی را به خواننده منتقل می‌کند. نوشته می‌تواند در قالب مقاله، خبر، مطالب آموزشی و سایر موارد ایجاد و منتشر شود. نوشته‌ها را می‌توانید در دسته‌بندی‌های مختلفی قرار دهید و برای هر یک از آن‌ها برچسب‌های مورد نظر خود را انتخاب کنید.


برچسب‌ها
از این بخش می‌توان برای مدیریت برچسب‌ها در نوشته‌های وبلاگ استفاده کرد. در این قسمت، امکان ایجاد، حذف، جستجو، ویرایش و مشاهده برچسب‌ها وجود دارد. همچنین با ورود به این بخش می‌توان تاریخ ایجاد هر برچسب، تعداد بازدیدهایی که از هر برچسب صورت گرفته و تعداد نوشته‌هایی که شامل هر برچسب هستند را مشاهده کرد.


دیدگاه‌های کاربران
از این بخش می‌توان برای مدیریت دیدگاه‌های کاربران در نوشته‌های وبلاگ استفاده کرد. با ورود به بخش دیدگاه‌های کاربران، فهرست تمام دیدگاه‌های ارسال شده برای نوشته‌های مختلف، قابل مشاهده است. در فهرست دیدگاه‌های کاربران می‌توان دیدگاه‌ها را تایید، حذف یا ویرایش کرد. همچنین می‌توان با عدم تایید (رد صلاحیت) دیدگاه‌ها، از انتشار آن‌ها جلوگیری کرد. در این بخش می‌توان برای دیدگاه‌های ارسال شده،‌ پاسخ ارسال کرد و عنوان خاصی را در بین دیدگاه ها جستجو کرد.


02191003383 داخلی 2