چطور پاسخ دیدگاه کاربر را بدهم؟

برای پاسخ به دیدگاه‌های کاربران ابتدا باید از منوی سمت راست پنل مدیریت سایتتان روی گزینه وبلاگ کلیک کنید. از بین گزینه‌های باز شده، روی دیدگاه‌های کاربران کلیک کنید. حالا نشانگر ماوس را روی دیدگاه موردنظرتان ببرید. یک گزینه به اسم "ارسال پاسخ" ظاهر می‌شود. با کلیک روی این گزینه می‌توانید به دیدگاه موردنظرتان پاسخ دهید. دقت کنید که برای نمایش دیدگاه و پاسخ آن، حتما دیدگاه را تایید کنید.

02191003383 داخلی 2