آیا می‌توانم کوپن تخفیف یکبار مصرف ایجاد کنم؟

خیر؛ چنین امکانی در پرتال وجود ندارد. برای این که هر کاربر فقط یکبار بتواند از کد تخفیف استفاده کند، باید یک کد تخفیف ایجاد کنید و محدودیت آن را 1 قرار دهید.

02191003383 داخلی 2