💥 دوره جدید و رایگان آکادمی پرتال: آموزش کامل کار با پرتال و ساخت فروشگاه اینترنتی 💥

چرا وقتی برای یک محصول ارسال رایگان ایجاد می‌کنم، هزینۀ ارسال بقیۀ محصولات همراه آن هم رایگان می‌شود؟

وقتی هزینۀ ارسال یک محصول را رایگان می‌کنید، در واقع هزینۀ ارسال کل سفارشی که آن محصول داخلش قرار دارد، رایگان خواهد بود. دلیلش این است که شما همۀ این محصولات را با هم ارسال می‌کنید و وقتی هزینۀ ارسال یکی از آن‌ها رایگان باشد، در واقع بقیۀ محصولات همراه آن هم رایگان ارسال می‌شود.

02191003383 داخلی 2