اگر بسته سایت را ارتقا دهم محتوای سایتم حذف خواهند شد؟

خیر، بعد از ارتقا بسته همچنان تمام محتواها و تغییراتی که در قالب سایتتان ایجاد کردید باقی می‌ماند و هیچ اطلاعاتی را از دست نخواهید داد.

02191003383 داخلی 2