۳۰٪ تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز

آیا هزینۀ اضافه‌تری بعد از خرید بسته‌های پرتال باید پرداخت شود؟

خیر، بعد از خرید هر کدام از بسته‌های پرتال تا 365 روز سایت شما فعال خواهد بود و در این مدت هیچ هزینۀ دیگری از شما دریافت نمی‌شود.

02191003383 داخلی 2