کدام بستۀ پرتال برای من مناسب است؟

اگر سایت شما شخصی، شرکتی یا خبری است و محصولی در آن نمی‌فروشید، بستۀ مبتدی برای شما مناسب است. در صورتی که می‌خواهید سایت فروشگاه داشته باشید و محصولاتتان را داخل آن بفروشید، باید یکی از بسته‌های کوچک، استاندارد یا پیشرفته را انتخاب کنید. در بخش (تعرفه‌ها) در راهنمای پرتال، به‌صورت کامل تفاوت این بسته‌ها را توضیح دادیم.

02191003383 داخلی 2