ترافیک ماهانه چیست؟

ترافیک یا پهنای باند، حجم اینترنتی است که سایت شما می‌تواند مصرف کند. مثلاً اگر یک عکس با حجم 1 مگابایت در سایتتان داشته باشید، هر کاربری که سایت شما را می‌بیند و این عکس برایش باز می‌شود، 1 مگابایت از ترافیک ماهانه شما کم خواهد شد.

02191003383 داخلی 2