💥 دوره جدید و رایگان آکادمی پرتال: آموزش کامل کار با پرتال و ساخت فروشگاه اینترنتی 💥

در صورت لغو و یا حذف سفارش، موجودی محصولات برمی‌گردد؟

بله، در این صورت موجودی محصولاتی که در سفارش بوده‌اند، دوباره اضافه می‌شوند.

02191003383 داخلی 2