چطور سفارش‌های پرداخت نشده را حذف و یا لغو کنم؟

برای این کار باید به بخش فروشگاه و سفارش‌ها بروید. در بخش حذف سفارش و لغو سفارش راهنمای پرتال در این مورد توضیح دادیم.

02191003383 داخلی 2