چطور سفارشی که حذف کردم را برگردانم؟

سفارش حذف شده به هیچ عنوان قابل بازگشت نیست. پس دقت کنید که سفارش‌ها را تا حد امکان حذف نکنید و به جای آن از گزینۀ لغو سفارش استفاده کنید.

پیشنهاد می‌کنیم سفارش‌هایی که نیاز ندارید را به جای حذف، لغو کنید؛ چون سفارش لغو شده را می‌توانید دوباره ببینید، و در صورت نیاز امکان بازنگری و پیگیری آنها در آینده نیز وجود خواهد داشت.

02191003383 داخلی 2