برچسب سفارش چیست؟

برچسب سفارش قابلیتی است که برای مدیریت سفارش‌ها کاربرد دارد. برچسب سفارش به مشتری نمایش داده نمی‌شود و فقط مدیران سایت از طریق پنل مدیریت می‌توانند این برچسب‌ها را در سفارش‌های ثبت شده ببینند. به کمک برچسب سفارش می‌توانید وضعیت دلخواه خودتان را برای سفارش ایجاد کنید. مثلاً می‌توانید برچسبی با عنوان در حال بسته‌بندی ایجاد کنید. سپس این برچسب را به سفارش‌های مربوط بدهید تا همۀ مدیران سایتتان بدانند که سفارش در این وضیعت قرار دارد.

02191003383 داخلی 2