چرا بعد از پرداخت هزینه، سفارش همچنان در وضعیت منتظر پرداخت قرار دارد؟

این مشکل گاهی اوقات ممکن است پیش بیاید و به درگاه پرداخت مربوط می‌شود. در این موارد معمولاً درگاه پرداخت شما وضعیت پرداختی را به سایتتان منتقل نمی‌کند. به همین دلیل، وضعیت پرداخت در سایت شما تغییر نمی‌کند. در چنین شرایطی باید وضعیت پرداختی مشتری را از طریق سایت درگاه پرداخت بررسی کنید و اگر پرداخت انجام  شده بود، به‌صورت دستی وضعیت پرداخت سفارش را تغییر دهید.

02191003383 داخلی 2