چطور صفحۀ دلخواهم را به عنوان صفحه اصلی سایت قرار دهم؟

برای انتخاب یک صفحه به عنوان صفحه اصلی سایت، باید به فهرست صفحه‌ها بروید و از آنجا روی آیکون خانه در کنار صفحۀ موردنظرتان کلیک کنید. در بخش (تغییر صفحه اصلی سایت) به‌صورت کامل در این مورد توضیح دادیم.

02191003383 داخلی 2