آیا می‌توانم نوع صفحه‌ای که ایجاد کردم را تغییر دهم؟

خیر؛ باید حواستان باشد صفحه‌هایی که می‌سازید ساختار خاص خودشان را دارند و نمی‌توانید آن را تغییر دهید. اگر یک صفحۀ گالری ایجاد کنید، فقط به‌عنوان گالری نمایش داده می‌شود و امکان تبدیل آن به صفحۀ فروشگاهی وجود ندارد.

02191003383 داخلی 2