آیا می‌توانم آدرس دلخواه خودم را برای صفحه قرار دهم؟

بله؛ در بخش ایجاد صفحه یک کادر در قسمت "آدرس صفحه" وجود دارد. فقط کافیست آدرس دلخواه خودتان را در این قسمت بنویسید تا صفحۀ شما با همان آدرس ایجاد شود. بهتر است از کلمات انگلیسی برای آدرس صفحه استفاده کنید و بین کلمات، علامت (-) را قرار دهید.

02191003383 داخلی 2