چطور چینش صفحات سایت را تغییر دهم؟

موقع ایجاد صفحه یا در بخش ویرایش صفحه، قسمتی به نام "قالب صفحه" وجود دارد. در این بخش چند چینش متفاوت برای صفحه قرار گرفته است و می‌توانید یکی از آن‌ها را برای نمایش صفحه انتخاب کنید.

02191003383 داخلی 2