با خطای "صفحه یا فایل پیدا نشد" مواجه می‌شوم، باید چه کار کنم؟

این خطا زمانی به شما نمایش داده می‌شود که صفحۀ موردنظر وجود نداشته باشد. یعنی یا صفحه را پاک کرده‌اید یا اینکه آدرس صفحه را تغییر داده‌اید. اگر این صفحه را در بخش "فهرست صفحه‌ها" از پنل مدیریت نمی‌بینید، یعنی روی سایت شما وجود ندارد.

02191003383 داخلی 2