انتقال بازدیدکننده به صفحه‌ای دیگر پس از ثبت اطلاعات توسط فرم

پس از ثبت اطلاعات توسط فرم دریافت اطلاعات، برای انتقال بازدیدکننده به صفحه‌ای دیگر، مراحل زیر را دنبال کنید:


۱- از منوی بخش مدیریت وب‌سایت روی صفحه‌ها کلیک کنید.
۲- گزینه «ایجاد فرم دریافت اطلاعات» را انتخاب کنید.


۳- از زیر فیلد عنوان روی «تنظیمات» کلیک کنید.


۴- در فیلد «آدرس انتقال» در پنجره‌ی «تنظیمات»، آدرس صفحه‌‌ی مورد نظر خود را وارد کنید. وقتی آدرسی وارد کنید، کاربر پس از ارسال اطلاعات، به آدرس نوشته شده منتقل خواهد شد.


۵- دکمه «بستن» را در انتهای پنجره باز شده انتخاب کنید.


۶- مراحل ایجاد فرم دریافت اطلاعات را ادامه دهید و روی «ذخیره» کلیک کنید.

02191003383 داخلی 2