امکان استفاده از چند درگاه به صورت همزمان وجود دارد؟

بله؛ شما می‌توانید چندین درگاه و روش پرداخت مختلف را به‌صورت همزمان روی سایتتان فعال کنید. در این حالت مشتری می‌تواند درگاه موردنظرش را انتخاب کند و از آن طریق هزینۀ سفارش را بپردازد.

02191003383 داخلی 2