آیا امکان استفاده از درگاهی که در لیست درگاه‌های پرتال نیست، وجود دارد؟

خیر؛ پرتال با بهترین و مطمئن‌ترین شرکت‌های ارائه‌دهندۀ درگاه پرداخت همکاری دارد و شما می‌توانید از درگاه‌های پرداخت آن‌ها در سایتتان استفاده کنید. اگر درگاهی در بین درگاه‌های پرداخت پرتال نیست، می‌تواند علت‌های مختلفی داشته باشد. مثلاً بعضی از شرکت‌ها فقط به مراکز رسمی و دولتی درگاه می‌دهند و خدماتی برای فروشگاه‌های اینترنتی ندارند. برخی از شرکت‌ها هم از نظر فنی یا سایر موارد، چندان موردتأیید پرتال نیستند؛ به همین دلیل با این دسته از شرکت‌ها قراردادی نداریم.

02191003383 داخلی 2