آیا پرتال درگاه پرداخت ارائه می‌دهد؟

خیر؛ پرتال ارائه دهندۀ درگاه پرداخت نیست و فقط می‌توانید درگاهی که از سایر شرکت‌های تهیه کردید را به سایتتان متصل کنید.

02191003383 داخلی 2