تفاوت درگاه مستقیم و واسط چیست؟

درگاه مستقیم بانکی توسط بانک‌ها یا شرکت‌های زیرمجموعۀ آن‌ها ارائه می‌شوند. دریافت درگاه‌های مستقیم به مدارک مختلفی نیاز دارد و مدتی طول می‌کشد تا درگاه به شما داده شود. شرکت‌های واسط بدون نیاز به هیچ مدرک خاصی و فقط با دریافت کد مالیاتی، به شما درگاه پرداخت می‌دهند. تفاوت اصلی درگاه مستقیم و واسط این است که درگاه‌های واسط مبلغی بسیار کمی را به‌عنوان کارمزد از پرداختی‌هایی که در سایت شما انجام می‌شود کسر می‌کند.

02191003383 داخلی 2