پولی که از طریق درگاه اینترنتی پرداخت می‌شود، چه زمانی به حساب من می‌آید؟

در درگاه‌های مستقیم بانکی تا 24 ساعت بعد از پرداخت، پول به حساب شما می‌آید. درگاه‌های واسط هر کدام روند خاصی برای تسویه دارند. بعضی از درگاه‌های واسط به‌صورت خودکار تا 48 ساعت بعد از پرداخت، پول را به حساب شما واریز می‌کنند. در بعضی از درگاه‌های واسط باید از طریق پنل درگاه پرداختتان، درخواست تسویه بدهید تا وجه را به حساب شما واریز کنند.

02191003383 داخلی 2