چه مجوزهای برای دریافت درگاه نیاز است؟

هر کدام از درگاه‌های مستفیم بانکی، مدارک خاص خودشان را نیاز دارند. این مدارک معمولاً شامل:

ای‌نماد،

کد مالیاتی،

سند یا اجاره نامه،

جواز کسب،

و…

است. برای گرفتن درگاه پرداخت اینترنتی واسط، فقط باید کد مالیاتی داشته باشید.

02191003383 داخلی 2