چطور برای محصولات قیمت خط‌خورده ایجاد کنم؟

یکی از قابلیت‌های کاربردی پرتال این است که می‌توانید برای هر محصول، قیمت خط‌خورده مشخص کنید. این ویژگی بیشتر برای محصولاتی که در تخفیف یا فروش ویژه هستند کاربرد دارد. به این ترتیب در صفحۀ محصول دو قیمت به کاربران نمایش داده می‌شود. یک قیمت همان قیمت اصلی و دیگری قیمت خط‌خورده است که قیمت قبل از تخفیف را نشان می‌دهد. در صفحۀ ایجاد محصول یا ویرایش آن دو کادر به اسم‌های قیمت و قیمت خط‌خورده وجود دارد که می‌توانید قیمت‌های محصول را در آن وارد کنید تا به مشتری نمایش داده شود. در بخش (ایجاد محصول) به شما توضیح دادیم که چطور محصولات را در سایت وارد کنید و برای آن‌ها قیمت تعیین کنید.

02191003383 داخلی 2