چطور محصولاتم را ستاره‌دار کنم و امکان تغییر امتیاز محصول وجود دارد؟

شما می‌توانید محصولاتتان را ستاره‌دار کنید و به آن‌ها امتیازی را اختصاص دهید. همچنین مشتریان و کاربران سایت شما هم می‌توانند به محصولاتتان امتیاز دهند. میانگین امتیاز کاربران و امتیازی که شما به محصول می‌دهید در صفحۀ محصول نمایش داده می‌شود. شما می‌توانید امتیازدهی کاربران را غیرفعال کنید تا فقط امتیاز خودتان در سایت نمایش داده شود. همینطور می‌توانید خودتان امتیازی به محصول ندهید و فقط امتیاز کاربران نمایش داده شود.

در بخش (دیدگاه‌ها) توضیح دادیم که کاربران سایت شما چطور می‌توانند به محصولاتتان امتیاز دهند و چطور می‌توانید قابلیت امتیازدهی کاربران را غیرفعال کنید. در صفحۀ ایجاد محصول یا ویرایش آن در زیر کادر عنوان محصول یک دکمه با نام "امتیاز" قرار دارد. با کلیک روی این دکمه یک پنجره باز می‌شود که می‌توانید امتیاز موردنظرتان و تعداد آن را وارد کنید تا در صفحۀ محصول نمایش داده شود.

02191003383 داخلی 2