آیا پرتال تبلیغات گوگل انجام می‌دهد؟

خیر؛ شما باید از شرکت‌هایی که خدمات گوگل ادز انجام می‎دهند، برای این کار استفاده کنید.

02191003383 داخلی 2