بعد از اتصال به ترب باید دستی محصولاتم رو وارد کنم؟

خیر؛ ترب ربات‌هایی دارد که تمام محصولات سایت شما را دریافت کرده و در سایت ترب وارد می‌کنند. همچنین این ربات‌ها به‌صورت مداوم سایت شما را چک می‌کنند و اگر قیمت محصولی را تغییر دهید، این تغییر قیمت در سایت ترب هم اعمال می‌شود.

02191003383 داخلی 2