ترب 100 هزار تومان تخفیف را نداده است، چه کار کنم؟

این 100 هزار تومان در اصل به‌صورت تخفیف نیست، بلکه یک اعتبار هدیه است. برای دریافت این اعتبار ابتدا باید پنل ترب خودتان را حداقل 300 هزار تومان شارژ کنید. بعد از آن به پشتیبانی ترب پیام دهید که از طرف پرتال آمده‌اید. بعد از انجام این کار، به پنل ترب شما 100 هزار تومان اعتبار دیگر اضافه می‌شود.

02191003383 داخلی 2