آیا استفاده از ترب هزینه دارد؟

بله؛ ترب به‌ازای هر بازدیدکننده‌ای که به سایت شما می‌فرستد، مبلغی را از شارژ حسابتان کسر می‌کند. این مبلغ به قیمت محصول بستگی دارد و بین 100 تا 450 تومان است. یعنی اگر محصول ناموجود باشد و کاربری وارد سایتتان شود، 100 تومان از شارژتان کم می‌شود. در صورتی که قیمت محصول بیشتر از 10 میلیون تومان باشد، 450 تومان به ازای هر کاربری که وارد شود از شارژتان کسر می‌شود.

02191003383 داخلی 2