20% تخفیف بهاری برای شروع راه اندازی کسب و کار اینترنتی (مدت محدود)

تنظیمات کاربری

در «تنظیمات کاربری» قسمت مدیریت وب‌سایت خود می‌توانید امکان «عضویت در وب‌سایت» را فعال و شرایط نحوه فعال‌سازی را تعیین و میزان اعتبار پیش‌فرض را مشخص کنید.

برای انجام تنظیمات کاربری وب‌سایت خود، مراحل زیر را دنبال کنید:

۱- از منوی بخش مدیریت وب‌سایت روی «تنظیمات» کلیک کنید.
۲- گزینه «تنظیمات کاربری» را انتخاب کنید.

۳- وضعیت عضویت را از فیلد کشویی مربوط به آن مشخص کنید.

۴- نحوه فعال‌سازی را انتخاب کنید.

۵- اعتبار پیش‌فرض مورد نظرتان را برای کیف پول تعیین کنید.

۶- روی دکمه «ذخیره» کلیک کنید.

02163404 داخلی 2