۲۰٪ تخفیف ویژه حمایت از کسب و کارها در کرونا

تنظیمات کاربری

در «تنظیمات کاربری» قسمت مدیریت وب‌سایت خود می‌توانید امکان «عضویت در وب‌سایت» را فعال و شرایط نحوه فعال‌سازی را تعیین و میزان اعتبار پیش‌فرض را مشخص کنید.


برای انجام تنظیمات کاربری وب‌سایت خود، مراحل زیر را دنبال کنید:


۱- از منوی بخش مدیریت وب‌سایت روی «تنظیمات» کلیک کنید.
۲- گزینه «تنظیمات کاربری» را انتخاب کنید.


۳- وضعیت عضویت را از فیلد کشویی مربوط به آن مشخص کنید.

۴- نحوه فعال‌سازی را انتخاب کنید.

۵- اعتبار پیش‌فرض مورد نظرتان را برای کیف پول تعیین کنید.


۶- روی دکمه «ذخیره» کلیک کنید.

02163404 داخلی 2