آیا می‌توانم شرکت‌های پستی دیگر را به سایتم اضافه کنم؟

خیر؛ برای محاسبه هزینه ارسال فقط می‌توانید به پست‌رسان و الوپیک متصل می‌شوید. البته برای ارسال سفارش محدود به پست‌رسان و الوپیک نیستید و می‌توانید از طریق برنامه‌های ارسال سفارش‌ها، هر روشی که می‌خواهید را برای ارسال سفارش اضافه کنید. مثلاٌ می‌توانید به‌صورت دستی روش ارسال تیپاکس یا چاپار را اضافه کنید. برای محاسبه هزینه ارسال هم روش‌های مختلفی مثل هزینه ثابت، مشروط، پویا و… را می‌توانید استفاده کنید. در بخش محاسبه هزینه ارسال در مورد نحوه تعیین قیمت برای ارسال سفارش توضیح دادیم.

02191003383 داخلی 2