چطوری هزینه ارسال را به صورت پس کرایه قرار بدهم؟

برای این کار کافیست یک تیکت برای واحد پشتیبانی بفرستید تا قابلیت ارسال به‌صورت پس کرایه را در سایت شما فعال کنند.

02191003383 داخلی 2