چطور برای سفارش‌هایی با مبلغ بالاتر از حد معین، ارسال را رایگان کنم؟

از 2 روش می‌توانید این کار را انجام دهید:

  1. روش اول این است که از طریق بخش کوپن تخفیف، یک تخفیف برای ارسال رایگان با محدودیت مبلغ سفارش ایجاد کنید. روش انجام این کار را در بخش هزینه ارسال رایگان توضیح دادیم.

روش دوم این است که از طریق بخش برنامه‌های ارسال سفارش‌ها یک روش ارسال رایگان برای با محدودیت مبلغ صورت‌حساب ایجاد کنید. در این بخش می‌توانید روش محسبه را ارسال رایگان قرار دهید و حداقل مبلغ صورت‌حساب را به میزان موردنظرتان تعیین کنید. در بخش محاسبه هزینه ارسال در این مورد بیشتر توضیح دادیم. این روش فقط روی بسته‌های استاندارد و پیشرفته پرتال قابل استفاده است.

02191003383 داخلی 2