فرق بازدید کننده و بازدید از سایت چیست؟

تفاوت بازدید و بازدیدکننده سایت

در آمار بازدیدکنندگان سایت شما 2 پارامتر مهم به نام بازدیدکننده و بازدید از سایت و صفحه وجود دارد. بازدیدکننده یک شخص خاص است که از سایت شما بازدید کرده است. حالا ممکن است این شخص 5 بار یک صفحه از سایت شما را دیده باشد. در این حالت 1 بازدیدکننده و 5 بازدید در سایتتان ثبت می‌شود. در نتیجه تعداد بازدید صفحه بیشتر از تعداد بازدیدکنندگان آن است.

02191003383 داخلی 2