نرخ رشد صفحه چیست؟

توضیح در مورد نرخ رشد صفحه

نرخ رشد صفحه که به صورت درصد در بخش آمار بازدیدکنندگان نمایش داده می‌شود، میزان رشد بازدیدهای سایت را به شما نمایش می‌دهد. یعنی اگر سایت شما روز گذشته 100 بازدید داشته و بازدید امروز آن 150 است، نرخ رشد بازدید سایتتان 50 درصد است. اگر بازدیدهای سایت شما کاهش پیدا کند، نرخ رشد سایت شما منفی می‌شود.

02191003383 داخلی 2