چرا بازدیدهای سایتم از کشورهای دیگری هستند در صورتی که مشتری خارج از کشور ندارم؟

دلایل بازدید سایت از کشورهای دیگر

سیستم آمارگیر پرتال محل بازدیدکننده را براساس IP کاربر پیدا می‌کند. حالا وقتی کاربر با استفاده از ابزارهای تغییر IP و فیلترشکن وارد سایت شما می‌شود، مکان IP کاربر در آمارها ثبت می‌شود. یعنی کاربری که از ایران با IP کشور آلمان وارد سایت شما می‌شود، محل آن را کشور آلمان نمایش می‌دهد.

02191003383 داخلی 2