آیا برای کسب و کار حقیقی (شخصی، خانگی یا …) هم باید کد مالیاتی بگیرم و مالیات بدهم؟

بله؛ شما هر نوع کسب و کاری که داشته باشید باید مالیات آن را پرداخت کنید. طبق قوانین کشور شما از هر طریقی که درآمد دارید، باید مالیات آن را پرداخت کنید. مالیات هم انواع مختلفی دارد که بسته به کسب و کارتان باید آن‌ها را پرداخت کنید. در بخش آشنایی ابتدایی بیشتر در مورد مالیات و انواع آن توضیح دادیم.

02191003383 داخلی 2