💥 دوره جدید و رایگان آکادمی پرتال: آموزش کامل کار با پرتال و ساخت فروشگاه اینترنتی 💥

آیا برای پرداخت‌های از نوع کارت به کارت هم باید مالیات داد؟

بله؛ شما هر درآمدی از هر طریقی که دارید باید مالیات آن را پرداخت کنید. در صورتی که گردش حساب شما یعنی مجموع واریزی‌ها و دریافتی حساب‌های بانکی بیشتر از 5 میلیارد تومان باشد، سازمان مالیاتی می‌تواند به حساب شما دسترسی داشته باشد و آن را بررسی کند.

02191003383 داخلی 2