ایجاد قالب

برای ایجاد قالب جدید در وب‌سایت خود، مراحل زیر را دنبال کنید:


۱- از منوی بخش مدیریت وب‌سایت روی «قالب» کلیک کنید.
۲- گزینه «ایجاد قالب» را انتخاب کنید.


۳- عنوان قالب خود را بنویسید.

۴- فایل و تصویر قالب خود را بارگذاری کنید.

۵- روی دکمه «ذخیره» کلیک کنید.

02191003383 داخلی 2