۳۰٪ تخفیف ویژه حمایت از کسب و کارها در کرونا

کاربران

به تمام کسانی که روی وب‌سایت حساب کاربری دارند، کاربر گفته می‌شود. کاربران دو دسته اند؛ دسته اول تنها مشتریان وب‌سایت هستند و امکان استفاده از پنل مدیریت وب‌سایت را ندارند. دسته دوم شامل مدیران وب‌سایت و کسانی هستند که مسوولیت به روزرسانی بخش‌های مختلف وب‌سایت را بر عهده دارند و می‌توانند به صورت کامل یا محدود به امکانات پنل مدیریت وب‌سایت دسترسی داشته باشند.

برای سازماندهی و مدیریت کاربران وب‌سایت باید از قسمت «کاربران» در پنل مدیریت استفاده کرد.

02191003383 داخلی 2