فرق مشتری با کاربر سایت چیست؟

کاربر سایت فردی است که فقط در سایت شما ثبت‌نام کرده است، اما مشتری کسی است که حداقل یک خرید موفق از سایت شما داشته است.

02191003383 داخلی 2