💥 دوره جدید و رایگان آکادمی پرتال: آموزش کامل کار با پرتال و ساخت فروشگاه اینترنتی 💥

برای استفاده از ترب باید اینماد داشته باشم؟

بله؛ ترب فقط سایت‌های دارای اینماد را تأیید می‌کند. اگر اینماد ندارید، در مقالۀ دریافت اینماد توضیح دادیم که چطور اینماد دریافت کنید.

02191003383 داخلی 2