تنظیمات امورمالی

برای انجام «تنظیمات امور مالی» وب‌سایت خود، مراحل زیر را دنبال کنید:


۱- از منوی بخش مدیریت وب‌سایت روی «تنظیمات» کلیک کنید.
۲- گزینه «تنظیمات امور مالی» را انتخاب کنید.


۳- برای اعمال مالیات بر صورت‌حساب‌های ایجاد شده در وب‌سایت، نرخ مورد نظر خود را در فیلد مشخص شده بنویسید.

02191003383 داخلی 2