برای گرفتن درگاه پرداخت حتما باید کد مالیاتی داشته باشیم؟

بله؛ هر نوع درگاه پرداخت اینترنتی ( واسط یا مستقیم ) که بخواهید دریافت کنید حتما باید کد مالیاتی داشته باشید. بعد از این که سایت شما آماده شد طبق آموزش دریافت کد مالیاتی که در سایت قرار دادیم، کد مالیاتی خودتان را به صورت آنلاین دریافت کنید و در اختیار شرکت ارائه دهنده درگاه پرداخت قرار دهید.

02191003383 داخلی 2