۳۰٪ تخفیف ویژه به مناسبت عید نوروز

برای گرفتن درگاه پرداخت حتما باید کد مالیاتی داشته باشیم؟

بله؛ شرط دریافت درگاه پرداخت اینترنتی این است که کد مالیاتی داشته باشید. در مقالۀ "آموزش دریافت کد مالیاتی" نحوۀ دریافت کد مالیاتی را به‌صورت کامل توضیح دادیم.

02191003383 داخلی 2